Hafan > Swyddogion > Swyddogion Cenedlaethol


Swyddogion Cenedlaethol


Swyddogion Cenedlaethol


amlinell person

Llywydd Anrhydeddus

(I'w phenodi)

Jill lewis

Jill Lewis 

Llywydd Cenedlaethol 

Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, SA34 0XP 

Ffôn: 01994 419 495

Geunor roberts

Geunor Roberts 

Is-Lywydd 

Haf Roberts

Haf Roberts 

Ysgrifennydd Cenedlaethol 

Cae Du, Llansannan, Sir Ddinbych, LL16 5LN 

Ffôn: 01745 870 659 

Myfanwy harper

Myfanwy Harper 

Is-Ysgrifennydd 

Fferm Tŷ Newydd, Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HP 

Ffôn: 01248 362 139

Elinor Davies

Elinor Davies 

Trysorydd Cenedlaethol 

Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy, LL22 8SD 

Ffôn: 01745 720 235 

amlinell person

Eirlys Davies 

Is-drysorydd 

(llun i ddilyn)

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio


amlinell person

Llinos Roberts 

Gŵyl a Hamdden 

(llun i ddilyn)

amlinell person

Angharad Booth-Taylor 

Iaith a Gofal 

(llun i ddilyn)

Y Wawr


Elin Angharad

Elin Angharad 

Golygydd Y Wawr 

10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT 

Ffon: 02921 407 586 

e-bost: golygydd@ywawr.cymru 

Meryl Davies Merched y Wawr

Meryl Davies

Is-Olygydd Cynorthwyol Y Wawr

Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST

Rhif ffôn: 01758 770 691