Hafan > Swyddogion > Staff Merched y Wawr


Staff Merched y Wawr


STAFF MERCHED Y WAWR


Tegwen Morris

Tegwen Morris 

Cyfarwyddwraig Cenedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH 

E-bost: swyddfa@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Jayne Jones 

Jayne Jones 

Rheolwr y Ganolfan Genedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: canolfan@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Delyth Rees 

Delyth Rees 

Swyddog Gweinyddol Cenedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: swyddfa@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Miriam Garratt 

Miriam Garratt 

Swyddog Cyllid Cenedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: miriam@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Angharad Fflur Jones 

Angharad Fflur Jones 

Swyddog Technegol a Gweinyddol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: angharad@merchedywawr.cymru

Ffôn: 01970 611 661 

Swyddogion Datblygu


Jên Dafis 

Jên Dafis 

Y De-ddwyrain a De Powys 

E-bost: jen@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 07971 523 249 

Anwen Williams 

Anwen Williams 

Gogledd Ddwyrain Cymru 

Garnedd Isa, Peniel, Dinbych. LL16 4TD 

E-bost: anwenwilliamsmyw@hotmail.co.uk 

Ffôn: 01745 550 362 

Jane Morgan 

Jane Morgan 

Caerfyrddin 

E-bost: jane@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 01558 685 737 

Hazel Thomas 

Hazel Thomas 

Ceredigion a Phenfro 

E-bost: hazel@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 07973 840 285 

Freda Jones Williams 

Freda Jones Williams 

Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys 

Lluarth, Glan Tryweryn, Frongoch, Y Bala LL23 7NT 

E-bost: freda.williams@hotmail.co.uk 

Ffôn: 07870 402 482 

Menna Lewis 

Menna Lewis 

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg 

E-bost: menna@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 07792 823 837 

Swyddogion Hyrwyddo Clybiau Gwawr


Jên Dafis 

Jên Dafis 

De Cymru 

E-bost: jen@merchedywawr.cymru

Ffôn: 07971 523 249 

Jane Morgan

Jane Morgan 

Caerfyrddin 

E-bost: jane@merchedywawr.cymru

Ffôn: 01558 685 737

Gwerfyl Eidda Roberts 

Gwerfyl Eidda Roberts 

Gogledd 

E-bost: gwerfyl@merchedywawr.com 

Ffôn: 07903 049 185