Hafan > Swyddogion > Pwyllgorau


Pwyllgorau


PWYLLGOR LLYWIO 


Llywydd Anrhydeddus:SYLWEN LLOYD DAVIES, 18 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd   LL23 7AX   (01678 521 186)

Llywydd: JILL LEWIS, Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin  SA34 OXP  (01994 419 495)

Is-lywydd: GEUNOR ROBERTS, Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9AH (01650 531 225)

Ysgrifennydd: HAF ROBERTS, Cae Du, Llansannan, Conwy  LL16 5LN  (01745 870 659)

Is-ysgrifennydd: MYFANWY HARPER, Fferm Tŷ Newydd, Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HP (01248 362 139)

Trysorydd: ELINOR DAVIES, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy  LL22 8SD  (01745 720 235)

Is-drysorydd: NESTA REES, Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun  LL15 2NG  (01824 750 375) a EIRLYS DAVIES, 66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2LH (01267 232 734)

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio: 


Gŵyl a Hamdden: LLINOS ROBERTS, Bryn Tirion, Cae Onnen, Glasgoed, Cefnmeiriadog, Abergele, LL22 9DP (01745 582 204)

Iaith a Gofal: ANGHARAD BOOTH-TAYLOR, Golwg y Grug, Glandy Cross, Efailwen, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7XB (01994 419 221

Y Wawr: MERYL DAVIES, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd  LL53 8ST  (01758 770 691)

IS-BWYLLGOR CYLLID: 


Cyfarwyddwr Cenedlaethol; Trysorydd Cenedlaethol; Is-lywydd Cenedlaethol, Is-ysgrifennydd Cenedlaethol, Is-drysorydd Cenedlaethol a phob Trysorydd Rhanbarth

IAITH A GOFAL: 


Llywydd: PenfroAngharad Booth-Taylor, Golwg y Grug, Glandy Cross, Efailwen, Clunderwen, Sir Benfro  SA66 7XB  (01994 419 221)

Ysgrifennydd: Ceredigion: Sandra Morris Jones, Llwynderw, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 4TG  (01974 251 264)

Trysorydd: Arfon: Jane Jones, Fferm y Brithdir, Ffordd Cytir, Bangor, Gwynedd  LL57 4BY

Aberconwy: Margaret Mathews, Fferm Carneddau, Llanrwst, Sir Conwy  LL26 OSS (01492 640 263)

Caerfyrddin: Jayne Hughes, Bro Dawel, 27 Heol Maes, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8UH (01554 821 614)

Colwyn: Buddug Jones, 87 Ffordd Glan-y-Môr, Bae Penrhyn, Sir Conwy  LL30 3PF  (01492 541 775)

Y De DdwyrainShân Morgan, 98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd  CF23 5HX  (02920 485 504)

Dwyfor: Olwen Rhys, Talafon, 54 Lôn Ceredigion, Pwllheli,  Gwynedd  LL53 5PP  (01758 614 522)

Glyn Maelor: Myfanwy Povey, 29 Ffordd Bers, Plas Coch, Wrecsam  LL11 2BH (01978 356 154)

Gorllewin MorgannwgCatrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe  SA4 6TX  (01792 893 410)

Maldwyn-Powys: Rona Morris, Trewern Ganol, Llanrhaeadr ym Mochnant, Powys SY10 ODP  (01691 780 226)

Meirionnydd: Geunor Roberts, Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9AH  (01650 531 225)

Môn: Cadi Roberts, Mynydd Mawr, Llandrygarn, Llannerchymedd, Ynys Môn  LL71 7AH (01248 470 281)

GŴYL A HAMDDEN:


Llywydd: Colwyn: Llinos RobertsBryn Tirion, Cae Onnen, Glasgoed, Cefnmeiriadog, Abergele  LL22 9DP  (01745 582 204)

Ysgrifennydd: Dwyfor: Einir Wyn, Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd  LL53 7HT  (01758 712 434)

Trysorydd: Maldwyn-PowysHeulwen P. Jones, Brynaire Uchaf, Llanbrynmair, Powys  SY19 7DX  (01650 521 260)

Aberconwy: Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed,  Conwy  LL24 OUU  (01690 760 405)

Arfon: Linda Jones, Erw Wen, Waen Pentir, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd  LL57 4EH (01248 362 509)

Caerfyrddin:  Doreen Martin, Y Ddôl, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin  SA19 7HZ  (07909 510 632)

Ceredigion: Gweneira Wyn Williams, Gwyndy, Llandre, Aberystwyth, Ceredigion SY24 5BZ  (01970 820 391)

Y De-ddwyrain: Nia Richards, 7 Stallcourt Avenue, Penylan, Caerdydd  CF23 5AL (02920 492 208)

Gorllewin MorgannwgMererid Morgan, Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe  SA4 9AE  (01792 895 172)

Glyn Maelor: Angharad Rhys, Cidwm, 1 Llys Tudur, Dinbych  LL16 4AL  (01745 813 259)

Meirionnydd: Margiad Davies, Tŷ’n Pistyll, Tŷ Nant, Corwen  LL21 OPT  (01490 460 591)

MônEluned Jones, Santa Fe, Rhostrehwfa, Llangefni, Ynys Môn  LL77 7YS (07855 091 080)

PenfroAeres James, Golwg y Morfa, Ffordd Bedd Morys, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 OQZ  (01239 820 906)

Y WAWR


GolygyddElin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Parc Fictoria, Caerdydd  CF5 1HT (07929 007 051)

Is-Olygydd: Elin Llwyd Morgan, Min-y-Dŵr, Glyn Ceiriog, Llangollen, Sir Ddinbych LL20 7HF

Is-Olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd  LL53 8UA  (01758 770 691)

Trefnydd Hysbysebion: Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen,Bro Morgannwg  CF71 7AQ  (01446 774 530)

Aberconwy: Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed, Conwy  LL24 OUU  (01690 760 405)

Arfon: Rhianwen Huws Roberts, Erw Wen, Bron-y-De, Bangor, Gwynedd  LL57 4TW (01248 352 726)

Caerfyrddin: Beti-Wyn James, Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin  SA33 4AN  (01994 230 966)

Ceredigion: Dana Edwards  dana.edwards@hotmail.co.uk

Colwyn: Ffion Davies, Lleweni, 19 Ffordd Siarl, Llanelwy, Sir Ddinbych  LL17 OPT (01745 582 803)

Dwyfor: Anna Jones, Y Daflod, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd  LL53 7DR  (01758 712 243)

Y De-ddwyrain: Rhoswen Deiniol, 16 Romilly Park, Y Barri  CF62 6RP  (01446 405 984)

Glyn Maelor: Nia Wynn Davies, Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun  LL15 1DT (01824 703 308)

Gorllewin MorgannwgEsyllt Jones, 19 Castle Street, Casllwchwr, Abertawe  SA4 6TU  (01792 898 211)

Maldwyn-PowysGill Jones, Brynmeurig, Cemaes, Machynlleth, Powys  SY20 9PZ (01650 511 276)

Meirionnydd:  Rhiannon Gomer, 2 Bryn Erw, Tai Cynhaeaf, Dolgellau, Gwynedd  LL40 2TU  (01341 430 240)

Môn: Ceinwen Davies, Caerberllan, Lôn Las, Porthaethwy, Ynys Môn  LL59 5BT(01248 712 615)

Penfro: Elizabeth John, 34 Maes y Frenni, Crymych, Sir Benfro  SA41 3QJ (01239 831 640)